Rådgiverydelser

Bygherrerådgivning

Som bygherre er det vigtigt, at dit byggeri bliver programmeret målrettet og rigtigt fra start. Det kan være uoverskueligt at sætte sig ind i processen, der omfatter udviklingen af projektet, myndighedskrav, tidsplaner og økonomiske forhold.

De indledende beslutninger har afgørende betydning for værdien af det færdige byggeri, herunder miljø, indekli-ma, økonomi samt hvordan byggeprojektet forløber. Vi hjælper dig til at træffe både velovervejede og langsigtede beslutninger, og fastholder samtidigt fokus på de bærende visioner og ideer omkring projektet.

Vi har mange års erfaring med bygherrerådgivning, og deltager aktivt i hele projektet, lige fra projektudvikling, styring på de kreative processer, til koordinering og dialog med myndigheder og andre aktører i projektet. Vi sikrer kvaliteten og at bygherrens ønsker implementeres under udførslen af det færdige byggeri.

Arkitektrådgivning

Vores tilgang til arkitekturen vil typisk tage afsæt i den nordiske arkitekturtradition, med udgangspunkt i form og funktion, lys og stoflighed. Vi arbejder helst i et ”rent” og miljøbevidst materialevalg, der har kvalitet til at yndes af tidens patina. Vi har en dialogorienteret proces, hvor dine ønsker indarbejdes fra første skitse og fastholdes i det færdige byggeri. I dialogen giver vi gennem hele processen et løsningsorienteret modspil, på baggrund af vores faglige viden, så vi sikrer at æstetik og kvalitet bibeholdes, samt at bygningen overholder lovgivningen.

Myndigheder

I udviklingsfasen varetager vi den indledende dialog med myndighederne i en forhåndsdialog og ofte et indledende møde, hvor du som bygherre deltager. Forud for mødet vurderer vi om projektet kan realiseres indenfor de givne rammer af bygningsreglementet, kommune og lokalplaner.

Vi bistår som ansøger i den koordinerende rolle med kontakten til de lokale myndigheder og sagsbehandleren i forbindelse med byggeansøgning. Derudover sørger vi for at det materiale der indsendes, opfylder de krav der stilles til sagsbehandlingen således at sagsgangen bliver så smidig og hurtig som muligt.

Under og efter byggeriet varetager vi, at alle øvrige parter i processen udarbejder og fremsender den krævede dokumentation til byggeriets færdigmelding og ibrugtagning.

 

“Vi udfører altid vores projekter I tæt dialog med dig som kunde.”

Udførelse, planlægning og styring

I udførelsesfasen styrer vi byggepladsaktiviteterne og byggeriets forløb, vi sikrer at tid, kvalitet, og økonomi overholder de aftalte rammer.

Med den rette byggetekniske viden og overblik over processen kan vi udføre en målrettet og effektiv byggeledelse, uanset om det er nybyggeri eller renovering.

I vores rådgivning vægter vi det tværfaglige samarbejde og den gode dialog mellem de rådgivende og de udførende.

Projektudvikling

Helhedsorienteret rådgivning

Ved projektudvikling kan vi bidrage med bygherrerådgivning, ideoplæg, projektering, byggeledelse, tilsyn og projektopfølgning i det omfang der aftales. Idet vi kan varetage alle faser af et byggeprojekt, kan vi tilbyde en helhedsorienteret rådgivning med en stor generel viden, der hurtigt opdager projektets udfordringer og sætter det rette hold til opgaven.

Vi udnytter vores mangeårige erfaring fra byggebranchen samtidigt med, at vi inddrager vores professionelle netværk.

Bæredygtighed

Med vores arkitektoniske tilgang i ”rene” materialer og tømrerafdelingens store viden og erfaring, indenfor anvendelse af træ som materiale, er bæredygtighed en selvfølgelig medspiller fra starten af processen.

Udover miljørigtige materialer og konstruktionsvalg, har vi erfaring med implementering af LAR-løsninger, ligesom vi har deltaget i projekter med DGBB designparametre.
Vi varetager designoptimeringen af den termiske komfort med energiforbruget i indeklimaløsningen.

Projekter

Erhvervsbyggeri, indretning og renovering

Erhvervsbyggeri har været en af vores kerne kompetencer gennem mange år, hvor vi gennem erfaring og viden fra tømrerdivisionen kan tilbyde mere end de fleste.

Med den praktiske indsigt fra håndværksfagene, fra renovering, indretning og ombygning af talrige ejendomme og lejemål, kan vi tilbyde en skarp vurdering på muligheder og pris, samt de udfordringer, der skal tages hånd om i processen. Vi har oparbejdet en systematisk tilgang til disse opgaver og løser dem gerne i et sammentømret team af håndværkere, ofte med vores eget tømrerteam.

Til den ingeniørfaglige rådgivning og brandcertificering har vi også faste samarbejdspartnere.

Professionelt boligbyggeri og ejendomsudvikling

Den professionelle ejendomsudvikler kan vi bistå med de indledende ideer og skitseprojektet til dialog med myndighederne og lokalplanarbejdet. Vi udarbejder i samarbejde med de lokale myndigheder lokalplanen eller et tillæg til den eksisterende plan. Herefter kan vi udvikle og færdigprojektere projektet, til det niveau I som kunde ønsker, og styre dialogen med myndighederne og de øvrige parter i processen.

Vi har faste samarbejdspartnere til rådgivning indenfor ingeniørfagene og brandcertificering.

Privat boligbyggeri

Indenfor det private boligbyggeri, tilbyder vi rådgivning fra ideoplæg til det færdige hus står indflytningsklart. Omfanget af ydelser kan tilpasses kundens behov og ønsker, dette forventningsafstemmes sammen med økonomien når der indgås en aftale, – der selvfølgelig kan tilpasses undervejs.

Vi udfører nybyggeri, tilbygninger samt ombygning og renovering med fokus på funktion, miljørigtige løsninger, et arkitektonisk og håndværksmæssigt resultat fra øverste hylde.

Vi kan tilbyde at styre byggeriet i hoved- eller totalentreprise under udførslen, med egne håndværkere til tømrerentreprisen, hvis det ønskes.